Dişinin ÖzellikleriDişi kim olduğunu ne olduğunu bilir ve unutmaz. Manyetik alandan kendisi için uygun erkeğin hangisi olduğunu şaşmaz, bir doğrulukla hisseder. Kendisine çektiği erkeklerle hangi sınırda ne yapması ve ne yapmaması gerektiğini çok iyi bilir. Ve sınırların dışına çıkmasına asla izin vermez.